Είστε εδώ

Μπορεί η Ευρώπη να συνδέσει το διεθνές εμπόριο με την προστασία των δασών;

Τα υψηλά ποσοστά αποψίλωσης, ιδίως στις τροπικές περιοχές, παραμένουν πιεστικό μέλημα της διεθνούς κοινότητας, δεδομένου του αντίκτυπου τους στο παγκόσμιο κλίμα και την απώλεια της βιοποικιλότητας. Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να προωθήσει τη βιώσιμη διαχείριση των δασών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Ωστόσο, οι προσπάθειες μέχρι στιγμής έχουν επικεντρωθεί στην προώθηση της νομιμότητας του εμπορίου ξυλείας και προϊόντων ξυλείας, μέσω μέσων πολιτικής όπως το FLEGT  (από τα αρχικά των λέξεων Forest Law Enforcement, Governance and Trade) και ο κανονισμός για την ξυλεία της ΕΕ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Θέλετε να τα ξέρετε όλα για την Ευρώπη; - Πατήστε ΕΔΩ για like στη σελίδα του EUROLETTER στο facebook

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η εμπορική πολιτική της ΕΕ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί πιο συστηματικά για την προώθηση βιώσιμων δασών και αλυσίδων αξίας χωρίς αποψίλωση.

Η έκθεση προτείνει έντεκα μέτρα προς το σκοπό αυτό, τόσο σε μονομερές, διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο, που συνδυάζουν, μεταξύ άλλων, κίνητρα πρόσβασης στην αγορά εκ μέρους καταναλωτικών αγορών, όπως η ΕΕ, με υποχρεώσεις προώθησης αρχών αειφόρου παραγωγής εκ μέρους των χωρών παραγωγών .

Δείτε ολόκληρη τη μελέτη (αγγλικά):

Συνημμένα Αρχεία: