Είστε εδώ

EFB: Μονόδρομος η στήριξη της ευρωπαϊκής οικονομίας και το 2021

Tη συνέχιση εφαρμογής δημοσιονομικών μέτρων στήριξης στην Ευρωζώνη και το 2021 εισηγείται το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (European Fiscal Board, EFB) στο Eurogroup. Στη συνεδρίαση του Eurogroup χθες το απόγευμα, οι υπουργοί Οικονομικών συζήτησαν για τη δημοσιονομική κατάσταση στην Ευρωζώνη εν όψει της προετοιμασίας των σχεδίων προϋπολογισμών για το 2021. Ο πρόεδρος του ΕFB, Νιλς Τιγκέσεν παρουσίασε την έκθεση του Συμβουλίου για την ενδεδειγμένη δημοσιονομική πολιτική στην Ευρωζώνη, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη δική της αξιολόγηση της δημοσιονομικής κατάστασης με βάση την ανάλυση των προγραμμάτων σταθερότητας του 2020.

Στην έκθεσή του, το EFB αναφέρει ότι όλοι οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί προβλέπουν για φέτος μία βαθιά ύφεση στην Ευρωζώνη, της τάξης του 8% ή μεγαλύτερη και μία μερική ανάκαμψη το 2021, ενώ οι καθοδικοί κίνδυνοι είναι σημαντικοί. Σημειώνει, επίσης, ότι τα δημοσιονομικά μέτρα που υιοθετήθηκαν από τις χώρες - μέλη, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - ιδιαίτερα αυτή που αφορά το εργαλείο ανάκαμψης - είναι πλήρως δικαιολογημένα. «Εν όψει της μερικής και εύθραυστης ανάκαμψης που αναμένεται για το 2021, το Συμβούλιο προειδοποιεί να μην υπάρξει μία πρόωρη απόσυρση των δημοσιονομικών μέτρων στήριξης στο επίπεδο των κρατών - μελών και προσβλέπει σε μία ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή των πρόσφατων προτάσεων της ΕΕ», τονίζει το EFB. Συνιστά, επίσης, να υπάρξει ιδιαίτερη εστίαση σε κρατικές δαπάνες που ενισχύουν την ανάκαμψη, όπως οι επενδύσεις, για να υπάρξει σταθεροποίηση βραχυπρόθεσμα, ενώ παράλληλα να ενισχυθούν οι προοπτικές της μελλοντικής ανάπτυξης.