Είστε εδώ

Κορυφαία επιλογή της Ευρώπης η βιοποικιλότητα

Η κλιματική αλλαγή, η άνευ προηγουμένου απώλεια της βιοποικιλότητας και η εξάπλωση καταστροφικών πανδημιών στέλνουν ένα σαφές μήνυμα: είναι καιρός να διορθώσουμε τη προβληματική σχέση μας με τη φύση.

Η νέα αυτή στρατηγική θα θέσει τη βιοποικιλότητα της Ευρώπης στο δρόμο προς την ανάκαμψη έως το 2030, προς όφελος των Ευρωπαίων, του κλίματος και όλου του πλανήτη.

Η βιοποικιλότητα είναι απαραίτητη για τη ζωή. Ο πλανήτης μας και η οικονομία εξαρτώνται από αυτόν. Όταν η φύση είναι υγιής, προστατεύει και παρέχει.

Η βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα μας παρέχουν τροφή, υγεία και φάρμακα, υλικά, αναψυχή και ευεξία.

Φιλτράρουν τον αέρα και το νερό μας, βοηθούν στη διατήρηση του κλίματος σε ισορροπία, μετατρέπουν τα απόβλητα σε πόρους, γονιμοποιούν καλλιέργειες και πολλά άλλα.

Η προστασία του περιβάλλοντος έχει και ξεκάθαρη οικονομική διάσταση: το ήμισυ του παγκόσμιου Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), δηλαδή περίπου 40 τρισεκατομμύρια ευρώ, εξαρτάται από τη φύση.

Αποξενωνόμαστε από τη φύση όπως ποτέ άλλοτε λόγω πολλών μη βιώσιμων ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

Ο παγκόσμιος πληθυσμός άγριων ειδών έχει μειωθεί κατά 60% τα τελευταία 40 χρόνια. 1 εκατομμύριο είδη κινδυνεύουν να εξαφανιστούν.

Η απώλεια βιοποικιλότητας και η κλιματική κρίση αλληλεξαρτώνται και επιδεινώνουν το ένα το άλλο.

Η αποκατάσταση των δασών, των εδαφών και των υγροτόπων και η δημιουργία χώρων πρασίνου στις πόλεις είναι απαραίτητη για την επίτευξη του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής που απαιτείται έως το 2030.

soilbiodivthreatmapsmall.jpg

Η νέα στρατηγική σε επίπεδο ΕΕ για τη βιοποικιλότητα θα καθορίσει προστατευόμενες περιοχές για τουλάχιστον:

30% της γης στην Ευρώπη, 30% της θάλασσας στην Ευρώπη, με αυστηρότερη προστασία των εναπομεινάντων δασών της ΕΕ που δεσμεύουν νομικά τους στόχους αποκατάστασης της φύσης το 2021.

Θα αποκαταστήσει επίσης τα υποβαθμισμένα οικοσυστήματα στην ξηρά και τη θάλασσα σε ολόκληρη την Ευρώπη με:

- αύξηση της βιολογικής γεωργίας και των χαρακτηριστικών του τοπίου με πλούσια βιοποικιλότητα στη γεωργική γη

- διακοπή και αναστροφή της μείωσης των επικονιαστών (των εντόμων, που μεταφέρουν τη γύρη από το ένα φυτό στο άλλο)

- μείωση της χρήσης και του κινδύνου των φυτοφαρμάκων κατά 50% έως το 2030

- αποκατάσταση τουλάχιστον 25.000 χιλιομέτρων ποταμών της ΕΕ σε κατάσταση ελεύθερης ροής

- φύτευση 3 δισεκατομμυρίων δέντρων έως το 2030

Η ΕΕ έχει δεσμεύσει  20 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για τη βιοποικιλότητα μέσω διαφόρων πηγών, συμπεριλαμβανομένων των πόρων της ΕΕ και της εθνικής και ιδιωτικής χρηματοδότησης. Οι εκτιμήσεις για το φυσικό κεφάλαιο και τη βιοποικιλότητα θα ενσωματωθούν στις επιχειρηματικές πρακτικές

Σκοπός αυτής της στρατηγικής είναι να θέσει την ΕΕ σε ηγετική θέση στον κόσμο στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας κρίσης βιοποικιλότητας.

Η Επιτροπή θα κινητοποιήσει όλα τα εργαλεία εξωτερικής δράσης και διεθνείς εταιρικές σχέσεις για ένα φιλόδοξο νέο παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιοποικιλότητα των Ηνωμένων Εθνών στη διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα το 2021.

Η αποκατάσταση της φύσης θα αποτελέσει κεντρικό στοιχείο του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ από την πανδημία κορονοϊού, παρέχοντας άμεσες επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες για την αποκατάσταση της οικονομίας της ΕΕ.

3 είναι οι βασικοί οικονομικοί τομείς:
- κατασκευές
- γεωργία
- φαγητά και ποτά

Αυτοί οι τομείς εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη φύση και παράγουν περισσότερα από 7 τρισεκατομμύρια ευρώ.

Τα οφέλη της διατήρησης της βιοποικιλότητας για την οικονομία είναι πολλαπλά:

Η διατήρηση των θαλάσσιων αποθεμάτων θα μπορούσε να αυξήσει τα ετήσια κέρδη της βιομηχανίας θαλασσινών κατά περισσότερο από 49 δισεκατομμύρια ευρώ

Η προστασία των παράκτιων υγροτόπων θα μπορούσε να συνεισφέρει στον ασφαλιστικό κλάδο περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως μέσω της μείωσης των ζημιών από τις πλημμύρες

Έξι κρίσιμοι κλάδοι της οικονομίας: χημικά και υλικά · αεροπορία, ταξίδια και τουρισμός · ακίνητα; εξόρυξη και μέταλλα · αλυσίδα εφοδιασμού και μεταφορές · λιανική, καταναλωτικά αγαθά και τρόπος ζωής - εξαρτώνται μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού τους από τη φύση για περισσότερο από 50% για την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία τους

Τα οφέλη του δικτύου προστασίας της φύσης Natura 2000 της ΕΕ εκτιμώνται μεταξύ 200-300 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Το οικονομικό και κοινωνικό κόστος της αδράνειας περιλαμβάνει:

Η απώλεια βιοποικιλότητας και η κατάρρευση του οικοσυστήματος είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα την επόμενη δεκαετία

Το οικονομικό και κοινωνικό κόστος της αδράνειας θα ήταν τεράστιο. Ο κόσμος έχασε ήδη περίπου 3,5-18,5 τρισεκατομμύρια ευρώ ετησίως από την επιβάρυνση οικοσυστημάτων από το 1997 έως το 2011 και περίπου 5,5-10,5 τρισεκατομμύρια ευρώ ετησίως από την επιδείνωση των συνθηκών της γης.

Η βιοποικιλότητα υποστηρίζει την επισιτιστική ασφάλεια της ΕΕ και της παγκόσμιας αγοράς. Οι κίνδυνοι απώλειας βιοποικιλότητας θέτουν σε κίνδυνο τα συστήματα διατροφής και τη διατροφή μας

Η απώλεια βιοποικιλότητας συνδέεται εγγενώς και επιδεινώνει την κλιματική αλλαγή

Η απώλεια βιοποικιλότητας έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των αποδόσεων των καλλιεργειών και των αλιευμάτων, την αύξηση των οικονομικών απωλειών από τις πλημμύρες και άλλες καταστροφές και την απώλεια πιθανών νέων πηγών φαρμάκων

Η απώλεια βιοποικιλότητας έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των αποδόσεων των καλλιεργειών και των αλιευμάτων, την αύξηση των οικονομικών απωλειών από τις πλημμύρες και άλλες καταστροφές και την απώλεια πιθανών νέων πηγών φαρμάκων

Περισσότερο από το 75% των παγκόσμιων τύπων καλλιεργειών τροφίμων βασίζονται στην επικονίαση των ζώων

Κατά μέσο όρο, οι παγκόσμιες μέσες αποδόσεις του ρυζιού, του αραβοσίτου και του σίτου προβλέπεται να μειωθούν μεταξύ 3% και 10% ανά βαθμό θέρμανσης πάνω από τα ιστορικά επίπεδα.

Δημιουργία θέσεων εργασίας

Η αποκατάσταση της φύσης σημαίνει άμεσες και έμμεσες κατά τόπους θέσεις εργασίας που επαναφέρουν τη ζωή στις τοπικές κοινότητες.

Το δίκτυο Natura 2000 εκτιμάται ότι υποστηρίζει 104.000 άμεσες θέσεις εργασίας σε δραστηριότητες διαχείρισης και διατήρησης προστατευόμενων περιοχών και 70.000