Είστε εδώ

BLUE BOOST project: Ενίσχυση της καινοτομίας στις πολύ μικρές - νεοφυείς επιχειρήσεις

Tags: 

Η ΕΡΤ στο πλαίσιο του προγράμματος Radio Agora παρουσιάζει το έργο BLUE_BOOST που αποσκοπεί στην ενίσχυση των καινοτομικών δυνατοτήτων των Πολύ Μικρών-Μικρομεσαίων (ΠΜΜΕ) και Νεοφυών Επιχειρήσεων (Start-Up) Γαλάζιας Ανάπτυξης.

Μάθετε περισσότερα για  BLUE_BOOST το αλλά και για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής στο radioagora.org