Είστε εδώ

Έτοιμη η ελληνική πύλη του προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη»

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και εθνικό σημείο επαφής για τα ευρωπαϊκά προγράμματα πλαίσιο από το 1999, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της ανάπτυξης μιας εξειδικευμένης ελληνικής διαδικτυακής πύλης για το νέο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας Ευρώπη».

Η διαδικτυακή πύλη www.horizoneurope.gr, η οποία αποτελεί πρωτοβουλία του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, παρέχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση στην ελληνική γλώσσα για το «Ορίζοντας Ευρώπη», το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία με προϋπολογισμό 95,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2021-2027. Στόχος είναι η παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης στην ελληνική γλώσσα, προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση των ελληνικών φορέων στο εν λόγω ευρωπαϊκό πρόγραμμα πλαίσιο.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Θέλετε να τα ξέρετε όλα για την Ευρώπη; - Πατήστε ΕΔΩ για like στη σελίδα του EUROLETTER στο facebook

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Από τη διαδικτυακή πύλη θα πραγματοποιείται είσοδος σε πλατφόρμα («Framework Programmes Consultation Platform»), η οποία θα λειτουργεί ως εθνική πύλη για τη διασύνδεση και υποστήριξη των θεσμικών φορέων του ελληνικού οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος πλαίσιο «Ορίζοντας Ευρώπη», με στόχο την αποτελεσματικότερη εκπροσώπηση και την ενίσχυση της συμμετοχής της ελληνικής ερευνητικής, ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας στο πρόγραμμα πλαίσιο.

Το περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης θα ανανεώνεται διαρκώς με βάση τις εξελίξεις στον «Ορίζοντα Ευρώπη» και την ανακοίνωση των νέων προγραμμάτων εργασίας.

«Σταθερή προτεραιότητά μας αποτελεί η στοχευμένη και δομημένη υποστήριξη των ελληνικών οργανισμών για τη συμμετοχή τους στα ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για την έρευνα και την καινοτομία. Μια τέτοια επένδυση θα συμβάλει ουσιαστικά στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών οργανισμών σε σχέση με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα πλαίσιο και τελικά θα συνδράμει στην ενίσχυση της οικονομίας της γνώσης, με προφανή κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο», δήλωσε ο Παναγιώτης Καρνιούρας, διευθυντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ.